บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด
ห้อง 1615, ชั้น 16 River Wing East อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 195
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

VIRIYAKIT (1995) CO.,LTD.
Unit 1615,16th Floor River Wing East Empire Tower No.195
South Sathorn Road, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120 THAILAND

Tel. : 0 2670 0894-6
Fax : 0 2670 0897
E-mail : contact@viriyakit.com