• ภาพวันสอบ และ วันมอบทุน โครงการ วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้ง 5